Пазители на Природата - "Всеки Ден"
  Начало
  Рубрики
  Галерия от Природата
  "Всеки Ден"
  Партньори
  Контакти
  Архив
  English
   
         Всеки ден на Земята се изливат около 20 милиона тона боклук. Всеки ден на Земята от заводите се изпускат около 3000 кубически километра вредни и опасни за околната среда газове между които са въглеродният диоксид, серния двуокис и изключително опасните за Природата фреони. Всеки ден всички превозни средства на Земята изпускат около 2000 кубически километра вредни, изгорели газове. Всеки ден на Земята се извличат около 3 милиона барела нефт. Или 180 милиона литра. Този нефт се преработва. Само от преработката му за да извлече от него бензин, дизел, газ, нафта и т.н. се замърсяват изключително много водни басейни в които се изхвърлят отпадните води. Всеки ден се изсичат неимоверно голямо количество гори.

       Всеки ден средно всеки човек засажда около хектар растения. Или по-просто казано 300 хиляди растения. Всеки ден на Земята се водят митинги в полза на природозащитниците за опазването на околната среда. Всеки ден се търси начин за намаляване на озоновите дупки, глобалното затопляне, замърсяването, консумацията на горива и електроенергия. Но така и не се намира. Всеки ден се увеличава броят на хората които използват ниско енергийни крушки. И колкото и странно да звучи, всеки ден на Земята светят около 500 милиарда крушки. За производството на  енергията консумирани от тях са толкова много замърсяванията колкото никои не мое да си представи
       Всеки ден започват да се случват все по-страшни бедствия породени от климатичното изменение. Жертвите са много. Последиците безброй много. Решенията за тяхното предотвратяване са на нулево ниво.
       Всяка година само в Азия населението се увеличава средно с около 50 милиона души. Какво остава за света?! Всяка година световното население се увеличава, откъдето идват все повече автомобили, все по-малко работа и по-малко пари за повечето. Следва че автомобилите които ще се закупуват ще бъдат на по-ниско ниво. Тоест по-голяма консумация на гориво и по-нерационално горене на горивата. Следва, че замърсяванията ще стават все по-големи.

     Дали трябва всеки ден да е такъв. Не може ли да живеем в един по-добър, по-чист и по-хубав свят. За да се осъществи трябва всички хора по Земята да си помислят какво причиняваме на Природата само за Един Ден. Какво остава за Всеки Ден?!
     Ако всеки започне да мисли за бъдещето си и ако иска да изгради такова трябва да си помисли дали не трябва да променим начина си на Живот.
     Тези статистики колкото и да звучат нереално, те са факт. Един от най-големите "износители" на боклуци е Ню Йорк. Там всеки ден се изхвърлят  около 2 милиона тона боклук и то не къде да е, а в Атлантическия океан.
    
      Тази инициатива се нарича "Всеки Ден". Не искаме да се регистрирате никъде или нещо такова. Просто помислете с какво може да промените всеки един ден на Земята и просто го направете в името на вашите деца. А ако нямате такива, просто го направете в името на вашето бъдеще. И не забравяйте, че всяка една следваща минута е част от бъдещето.

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=