Пазители на Природата - Мобилните телефони
  Начало
  Рубрики
  => Зеленият Хари Потър
  => Планиране
  => Хибрид
  => Пълен Боклук
  => Анализирай Това
  => Къде, какво става?!
  => Тропическа треска
  => Земя
  => Да пием чиста вода от чешмата
  => Чушки и домати
  => Първото екоселище в BG
  => Формалдехида в козметиката
  => За вината
  => А защо не, някъде другаде
  => Био пчелички
  => Визия ъпгрейд
  => Първият водороден град
  => Майчиното мляко
  => Смяна на маслото
  => ОК компютър
  => Боянският водопад
  => Лимоните
  => Бамбукът
  => Батериите
  => Глобалното затопляне
  => Боклукът на Пикасо
  => Ледовитя океан
  => Зелени квартали
  => Днешният човек
  => Тютюнопушенето
  => Зелени квартали 2
  => Парковете
  => Велосипедът
  => Дъвката
  => Гугъл
  => ре-ФЕГ Циклисти
  => Био Тоалетна
  => Климатът на България
  => Зелен Дом
  => Памет
  => От горе
  => Екосайтове
  => Шествието преди една седмица
  => Вотра употреба
  => Пустините
  => Чиста енергия
  => Енерджи Стар
  => Когато фактите говорят
  => Мобилните телефони
  => Еко автомобили
  => Офисът
  => Ваканция на слънце
  => Еко закуска
  => Био Хотел
  => Атомната енергия
  Галерия от Природата
  "Всеки Ден"
  Партньори
  Контакти
  Архив
  English


03 Юни 2007


Мобилните телефони

Наистина ли мобилните телефони са опасни и защо? Защо се правят така, при положение, че почти всеки втрои човек на Земята вече има GSM. А децата? Ето как стоят нещата според доц. Мишел Израел.


Отговорът на въпроса дали са опасни за здравето подобни съоръжения зависи първо от това дали антената е приемник или излъчва eлектромагнитни вълни, казва доц. Мишел Израел, ръководител на лаборатория "Физически фактори" към Националния център по обществено здраве. Доц. Израел обаче веднага успокоява - сателитните антени, които се инсталират на блоковете, не трябва да притесняват хората, защото те не излъчват електромагнитна енергия. Много малко сателитни антени са активни системи и излъчват сигнал. Това са антени, които се ползват от БТК, от телефонни и телевизионни компании - джиесем операторите не използват такива антени. И те се инсталират много рядко в населени места, обикновено се поставят на сградите на пощите. Сателитни антени, които са мощни излъчватели, има например при Хидрометеорологичната служба, военните също имат подобни сателитни системи, но те са много добре съобразени с ъгъла на насочена електромагнитна енергия и нямат поразитно лъчение, което да облъчва населеното място и сгради, защото така губят енергия и няма да стигнат до сателита.
Логично е хората да си задават въпроса дали влияе на здравето им и нашествието на ланкабелите по блоковете, осъществяващи интернет-връзките. Отговорът пак успокоява - около самия кабел може да има някакво излъчване, но то е толкова слабо, че не е значимо за здравето.
Антените за клетъчните тeлефони обаче имат някакво вредно лъчение, първо защото те излъчват без прекъсване 24 часа, а интензитетът е в зависимост от броя на джиесемите, които извършват връзка в дадения момент. Колкото е по-голям броят на говорещите в момента в обсега на една джиесем клетка, толкова по-голяма е мощността на натрупващото се електромогнитно поле, но все пак то не надвишава 20 вата. В близост до антената електромагнитната енергия е с много високи стойности. Тя може да е опасна основно за работници,които обслужват тези станции. А дали те са опасни за населението, което живее наблизо, зависи дали е спазена специална наредба за режима на узаконяване и контрол на такива антени. Тя е от 1991 г., променяна е през 2002 г. и тази година й предстои още едно доуеднаквяване с европейските стандарти.
Как се контролират джиесем клетките

Съгласно реда за издаване на разрешение за изграждане на такава клетъчна станция, най-напред се изисква собственикът да възложи изготвяне на оценка от акредитирана фирма на рисковете на различни характеристики на антената - отстояния, височина и пр. Правят се сложни изчисления, на базата на които се прави оценка за безопасността на станцията, вследствие на което се дава или отказва начално разрешение. Ако разрешението е дадено, в здравото министерство се представя пълната техническа документация, а при монтажа се правят и замервания на място, отново само от акредитирана фирма. Малко фирми правят подобни измервания, понеже са твърде сложни и изискват специална апаратура. Такива измервания прави и държавната лаборатория на доц. Израел. В нея се съхранява цялата база данни за подобни обекти и извършените измервания и предписания на територията на цялата страна."Ние обаче не сме контролен орган, можем само да препоръчваме, не и да задължаваме, казва ръководителят на лабораторията. Подпис за разрешение за изграждане на базова джиесем станция поставя единствено националният здравен инспектор д-р Тенчо Тенев или ресорният зам.министър д-р Додов. За узаконяването й трябва да има акт, подобен на известния в строителството акт 16. За да се издаде той трябва да бъде представена пълна документация, съдържаща не само медицинска част с електромагнити замервания, но и документи за пожарна безопасност и пр. Последният подпис слага главният архитект на София.
Когото хората имат съмнения, могат да подадат жалба в приемната на здравното министерство или директно до директора на Националния център по обществено здраве. За справка и писмен отговор не се заплаща нищо, а за извършване на контролни измервания, които изискват ползване на апаратура, тарифата е 50 лв. на апартамент. Хора с увреждания са освободени от таксата. "Има случаи, когато се налага да убедим гражданите, че въпросната антена е безопасна, но по-често ни се налага да убеждаваме операторите, че жалбата на гражданите е основателна, че не са спазили изискванията и се налага да сменят антената, да я вдигнат по-нависоко или да се промени ъгълът й, какъвто бе наскорo случаят в кв."Гео Милев" с "Глобул" и "М-тел", казва доц. Израел.
За изпълнение предписанията на лаборатория "Физически фактори" следи РИОКОЗ (бившите ХЕИ-та). Мощността на излъчването е най-силно в порядъка между 30 и 70 м в посока срещу антената, и то в конус от 65 градуса хоризонтално и около 7 градуса вертикално. Според доц. Израел някои клетъчни станции "минават между капките", но 80-90% от тях реално са контролирани. В момента в София има над 100 клетъчни станции и колкото и парадоксално да звучи, колкото повече са, толкова стават по-безвредни, защото тогава всяка излъчва по-малко електромагнитна енергия.
Няма контрол обаче върху времето на говорене по мобилния телефон.
Не говорете повече от 2 минути по мобилен и поне през час
В момента никой дистрибутор на мобилни телефони не дава достатъчно информация на потребителя, кой от апаратите излъчва с по-малка мощност. В паспорта на апаратите не се дават инструкции как да се говори, дали не е по-добре да се използва хендс фри и т.н. Това изискване ще стане вече задължително и у нас - да бъде ясно изписано количеството излъчвана енергия, което може да бъде погълнато от главата ни.
Какво трябва да знаят обаче хората, когато говорят по GSM? Лъченето е най-силно в момента на набиране на номера, когато телефонът си търси клетката - тогава дръжте GSM-а далеч от ухото си. Освен това разговорът ви не трябва да трае повече от 1-2 минути, защото при по-дълго говорене се повишава температурата на меките тъкани в мозъка. Препоръчително е също следващият разговор да е минимум след 40 минути.
Заради липсата на статистически данни не е много ясно доколко мобилните телефони увреждат здравето. Съвършено ясно е обаче, че високоволтовите вълни - радио, телевизионни, радарни, компютърни и мобилни, създават т.нар. електросмог - "замърсяване" с електромагнитни полета (специалистите използват понятието "електромагнитно въздействие"). Проведени са над 12 000 изследвания в световен мащаб за влиянието на нейонизиращите лъчения върху организма, на базата на които Световната здравна организация и международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) предписват определени норми. Излъчвателите, антените в отделните клетки трябва да отговарят на тези норми. В повечето държави съществува изискване наземните станции за мобилни телефони да не са по-близо от 30 метра от жилищни и обществени сгради.
Изследване на университета в Есен, Германия е установило опасността от развиване на рак на очите у хора, използващи продължително време мобилни телефони. Използването на тези устройства води до отрицателни последици за нервната и хормоналната системи. Екип от университетската клиника във Фрайбург провежда експеримент, при който на доброволци са прикрепени мобилни телефони към главите. Телефоните се включват и изключват дистанционно, без участниците да знаят кога. При включване е регистрирано повишаване на кръвното налягане с 5 до 10 mmHg.
Законодателството в европейските държави постановява максимална мощност на излъчване от 2W на kg телесно тегло, но редица експерти са на мнение,че то не бива да надвишава 0,2 W/kg. Организации за защита на потребителите и лекари изискват данни за излъчваната мощност да се отпечатват върху опаковката на апарата. При мобилните телефони следва да се обърне внимание поне на два важни фактора - термичното въздействие и импулсно-модулираното лъчение. Предполага се, че при деца то може да е особено опасно, тъй като тъканите им все още се развиват. Енергията на лъчението се абсорбира от молекулите в организма и повишава кинетичната им енергия и може да се увреди даден орган. Най-податливи са органи с по-слабо топлоотвеждане - очни лещи и тестиси, тъкани с по-слаба кръвна циркулация и тъкани между отделните органи. При по-продължително затопляне с повече от 1°C, при определени обстоятелства може да се стигне до изменения в поведението,в обмяната на веществата или до увреждания на ембриона при бременни.
Подобно е и влиянието на

компютрите - те са вредни не само за очите, но имат и излъчване,
което също много влияе на човека.

Add comment to this page:
Your Name:
Your message:


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=